Kaip pateikti archyve saugomus dokumentus internetinėje erdvėje?

Partner

Lietuvos literatūros ir meno archyvas

Project Skills

  • business & concepts
  • coding
  • design & art
  • education
  • environment
  • governance
  • healthcare
  • media & communications
  • social science

Project Blog

The brief

Lietuvos literatūros ir meno archyvo darbuotojams svarbu bendras įstaigos įvaizdis ir saugomų dokumentų sklaida bei pasiekiamumas. Todėl nuspręsta sukurti internetinį puslapį, skirtą turimų dokumentų įkėlimui, peržiūrai bei sklaidai. Tikimasi, jog patraukliai pateikti dokumentai išpopuliarins turimą informaciją, paskatins menininkus kurti, rengti bendras parodas bei atiduoti savo sukauptus archyvus saugoti archyvui.

The background

Archyvas - vieta, kur kaupiami, tvarkomi ir saugomi dokumentai. Lietuvos literatūros ir meno archyve yra saugoma apie 170 000 įvairių dokumentų, atspindinčių kultūros ir meno raidą Lietuvoje. Ne vienas žymus asmuo (V. Drėma, V. Landsbergis-Žemkalnis, M. Martinaitis, S. ir V. Kisarauskai ir kt.) savo rankraščių, fotodokumentų, netgi dailės kūrinių saugojimą patikėjo būtent šiai institucijai. Dokumentai datuojami nuo XVI a. iki pat šių dienų, jie apima ne tik asmenų, bet ir kultūros įstaigų, leidyklų dokumentus ir jų kopijas.

The problem

Šio archyvo vizija - būti reikalinga ir atvira laikmetį atitinkančia įstaiga, kuri ne tik saugo, bet ir aktualizuoja sukauptus dokumentus. Norima pakeisti nusistovėjusį požiūrį ir įrodyti, jog net ir archyvai gali būti modernūs. Lietuvos literatūros ir meno archyvas skaitmenina saugomus dokumentus, tačiau nėra sugalvota kokia forma ir kaip internetinėje erdvėje jie turėtų būti pateikti. Kaip sukurti kūrybininkų lūkesčius atliepiančią internetinę platformą-duomenų bazę, kurioje būtų talpinami archyvuose saugomi dokumentai? Kokia informacijos pateikimo forma tikslinei auditorijai - žmonėms, kurie dirba kūrybos ir kultūros srityje, užkurtų juos noru kartu vystyti projektus, įkelti savo naujus darbus, peržiūrėti dokumentus? Galimas šio iššūkio sprendimas – aiškiai suformuluota idėja, koncepcija kaip kaip vizualiai turėtų atrodyti archyvo internetinis puslapis, dokumentų pateikimas bei sklaida. Prie šio iššūkio laukiami IT srities, kūrybinių industrijų, marketingo, komunikacijos, kultūros vadybos studentai.