Kaip kurti įvaizdį ir komunikuoti visuomenei, kai gamini prieštaringai vertinamus produktus?

Partner

Ados-Tech, UAB

Project Skills

  • business & concepts
  • media & communications
  • social science

Project Blog

The brief

Įmonė, kuri kuria ar stiprina savo įvaizdį, pasitikėjimą ja, komunikuoja savo vertybes visuomenei. Turint visuomenės palaikymą lengviau siekti savo tikslų. Įmonės gaminančios prieštaringai vertinamus produktus (pvz. medžioklei, karo pramonei skirtus prietaisus ir pn.) taip pat nori kurti etiškus ryšius su visuomene. Kyla klausimas "Kaip kurti įvaizdį ir komunikuoti visuomenei tokioms įmonėms?"

The background

Elektrooptinių prietaisų – infraredinių žiūronų, monokuliarų, taikiklių, kamerų bei lazerinių žiūryklių – gamintoja UAB „ADOS-Tech“ tiekia produktus užsienio mokslinėms laboratorijoms, pajūrio, pasienio, krašto apsaugai bei kitoms specialioms struktūroms, o taip pat medžiotojams. Įmonė rūpinasi optikos dizainu, projektavimu, surinkimu ir gamyba.

The problem

Visuomenę sudaro įvairios žmonių grupės: potencialūs ir esami įmonės produktų ar paslaugų vartotojai, partneriai, finansinių institucijų atstovai, žmonės turintys išankstinę neigiamą nuostatą, valdžios, žiniasklaidos atstovai ir t.t. Visa visuomenė yra svarbi įmonei, nes ją sudaro visos grupės ir bendros visų grupių nuostatos vienaip ar kitaip veikia kiekvienos grupės požiūrį bei elgseną. Jei įmonė gali skirti biudžetą ryšiams su visuomene, samdosi specialistus ir jų pagalba komunikuoja. Ką daryti įmonei, jei ji žengia pirmuosius žingsnius ir nori savo jėgomis komunikuoti savo vertybes visuomenei? Studentams keliamas iššūkis "Kaip kurti įvaizdį ir komunikuoti visuomenei, jei gamini prieštaringai vertinamus produktus?" Kviečiami komunikaciją, žurnalistiką, viešuosius ryšius, psichologiją ir sociologiją studijuojantys studentai jungtis prie šio iššūkio. Galimas galutinis sprendimas - komunikacijos veiksmų planas, metodika ar pan.