Demola 9-ojo sezono I-osios vietos laimėtoja komanda Skait-o-menininkės:"Demola praktikos forma -realiausia simuliacija į ateityje laukiančius iššūkius darbo rinkoje”

 

Kalbiname 9-ojo DEMOLA sezono I-osios vietos laimėtoją, komandą Skait-o-menininkės:

 

1. Kokių studijų sričių studentai sudaro Jūsų komandą? Kaip skirtingi studijų įgūdžiai padėjo atliekant praktiką?

Mūsų komandą sudarė istorijos, kultūros, informatikos ir pramogų industrijų sričių studentės. Skirtingos žinios ir įgūdžiai padėjo plačiau ir įvairiapusiškiau suvokti ir atrasti iššūkio sprendimą, papildė žinių bagažą srityse, kuriose turėjome siaurą supratimą. Mūsų nuomone, tokia praktikos forma realiausia simuliacija į ateityje laukiančius iššūkius darbo rinkoje.

2. Ką kūrėte kūrybinės praktikos metu ir koks galutinis rezultatas?

Ieškojome ir pateikėme Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai sprendimą kaip pristatyti jų E.paveldo turinį naujoms vartotojų grupėms. Konkrečiau tai būtų koncepcija/ septynių konkrečių ir detalizuotų priemonių rinkinys pdf formatu padėsiantis pasiekti naujus vartotojus ir apibendrinantis mūsų 3mėn. veiklą.

3. Laimėjote 1 vietą. Ką Jums reiškia šis laimėjimas?

Mums tai didelis laimėjimas, nes visiškai nesitikėjome tokio įvertinimo. Rinkomės tokias priemones, kurios paveiktų ir būtų įdomios pirmiausia mums pačioms, kurias aišku po to tikrinome su vartotoju .Šis pripažinimas suteikė pasitikėjimo savim ir visu įdėtu darbu.

4. Kokios naudos gavote iš dalyvavimo projekte?

Įgavome pasitikėjimo savimi, pagerinome komunikacijos įgūdžius, galėjome turimas žinias pritaikyti praktiškai. Tai buvo pirminiai lūkesčiai, kuriuos įgyvendinome praktikos metu. Užmezgėme naujų kontaktų, kuriuos tikimės palaikyti ir ateityje.

5. Ar rekomenduotumėte šiame projekte dalyvauti kitiems studentams? Dėl kokių priežasčių (patirčių)?
Jau rekomendavome. Viena svarbiausių priežasčių - netradicinis formatas, nes tai kūrybinė praktika, joje daug praktikos ir erdvės saviraiškai, savo idėjų įgyvendinimui. Tai puiki proga papildyti bagažą skirtingomis žiniomis iš komandos draugų, daug patirties sukaupusių fasilitatorių. Taip pat smagu, kad 3mėn. bendradarbiavimas su partneriu leidžia sužinoti apie jų veiklą, įsigilinti į esamas problemas, sudaroma galimybė jas pakeisti ir prisidėti prie organizacijos tobulėjimo.

Kalbiname Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos atstoves Liną Mačiulienę ir Mildą Žilėnaitę

1. Ką, Jūsų manymu, šis projektas suteikia studentams ir kokias galimybes atveria?

Tai įgyta patirtis; Tai galimybė teorines žinias taikyti praktikoje ir prisidėti sprendžiant realiai egzistuojančius įstaigos probleminius klausimus; Tai galimybė kartu dirbti su skirtingą patirtį, nuomonę turinčiais komandos nariais, sutelkti žinias ir rasti optimalius sprendimus; Tai proga pažinti organizacijos kultūrą, darbo ritmą.

2. Kokią naudą, Jūsų nuomone, projektas suteikia Jums kaip organizacijai?.

Objektyvi ir argumentuota kritika skatina „pasitempti“, pasitikrinti ar efektyviai vykdomos veiklos, ieškoti naujų klausimų sprendimų variantų. Studentų iniciatyvus ir reiklumas primena, kad visada galima darbą atlikti dar geriau.

3.  Ar ketinate tęsti/plėtoti įgyvendintą idėją toliau?

Pasiūlytos idėjos nėra tik vienkartinis pabandymas ir jos vystomos toliau, adaptuojamos sprendžiant kitus organizacijos klausimus.  


Share